Ceiba

O nás

 
Názov firmy Ceiba je odvodený od názvu gigantického tropického stromu Ceiba pentandra. Stromy rodu Ceiba rastú predovšetkým v dažďových pralesoch, ale aj suchých tropických oblastiach od Mexika, cez strednú Ameriku až do oblastí Ameriky južnej. Nájsť ich môžete v Peru, Bolívii, Brazílii a dokonca aj v západnej Afrike. Rod stromov Ceiba zahŕňa 10 druhov veľkých tropických stromov v rodine Bombacaceae, kam patrí aj " Baobab " strom Afriky. Ako strom je ceiba skutočným velikánom. Patrí medzi vôbec najväčšie stromy rastúce v tropických pralesoch a najväčší z nich dosahujú výšku až 60 metrov. Charakteristickým znakom tohto stromu je veľká koruna tvoriaca akýsi dáždnik, ktorý sa vyníma nad korunami ostatných stromov a poskytuje útočisko mnohým druhom menších rastlín a zvierat. Strom má vysoký stĺpcový mohutný kmeň a ešte mohutnejšie korene zaisťujúce jeho stabilitu.
Už starovekí Mayovia verili, že strom Ceiba stál v strede krajiny a spájal svet pozemský sa svetom nadpozemským. Dlhé, silné popínavé rastliny visiace z jeho mohutnej koruny potom mali zabezpečovať spojenie medzi skutočným svetom a svetom duší.
Dokonca aj dnes, keď sú lesné porasty výrubu pre získanie ďalších akrov poľnohospodárskej pôdy, zostávajú tieto stromy nedotknuté a izolovane stojí nad novými pastvinami a poľnohospodárskymi políčkami ako pripomienka rozsiahlych a života plných lesov, ktoré tu predtým stáli.
Veľkou inšpiráciou pri hľadaní mena pre našu spoločnosť nám bola tiež rovnomenná organizácia Ceiba Foundation for Tropical Conservation, ktorá sa zaoberá záchranou a rehabilitáciou tropických lokalít a zachovanie ich fauny a flóry. Cieľom tejto organizácie je zachovanie a monitorovanie ekosystému, učenie aplikovanej ekológie a organizovanie seminárov o dopadoch pôsobenia človeka na ekosystém pri získavaní nových poľnohospodárskych lokalít. Činnosť tejto organizácie nás nasmeroval a inšpirovala k podobnej činnosti u nás, aj keď v odlišnom odvetví. Naším cieľom je pomôcť Vám pri ochrane, opravách, reštaurovanie a záchrane našich písomných pamiatok. Každá kniha či dokument je veľmi dôležitým nosičom kultúrnych hodnôt, ktoré si každý národ musí uchovať ako doklad svojej existencie, vzdelanosti a kultúrnej vyspelosti . Naša spoločnosť Ceiba s.r.o. bola založená ako veľko a maloobchod s materiálmi a vybavením pre knižnice, archívy, múzeá, galérie, reštaurátorov, knihárov a ďalšie inštitúcie zaoberajúce sa spracovaním, archiváciou či reštaurovaním papiera alebo kníh. Naším cieľom bolo stať sa takým stromom ako je Ceiba, vyčnívajím nad ostatnými, s pevným kmeňom a silnými koreňmi.
 
Od roku 1997, kedy bola naša spoločnosť založená, je kmeň našej Ceiby veľmi silný a korene hlboké natoľko, aby sme Vám aj naďalej boli solídnym, silným a strategickým partnerom a dodávateľom.
 
My sme Ceiba.
prihlásenie prebehlo v poriadku
ste prihlásení ako. Host.
neplatné užívateľské meno alebo heslo
Váš kód je v poriadku, zľava je aplikovaná
Váš kód nebol správne zadaný, zľava nebude započítaná